Opleiding

Opleiding en training vormen de basis voor vakbekwame en gemotiveerde medewerkers.

Medewerkers van Cleaning Service 2001 B.V.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat mensen elke dag in een verzorgde en prettige omgeving leven en werken. Schoonmaken is niet alleen belangrijk voor de medewerkers van onze opdrachtgevers, maar ook voor de bezoekers.

Schoonmaken is een vak.

Daarom heeft CS 2001 B.V. voor haar medewerkers als doel gesteld om alle medewerkers die langer dan zes maanden in dienst zijn de “Basismodule Algemene schoonmaak” van de RAS te laten volgen. Inmiddels hebben al 40 medewerkers deze cursus met succes afgerond.

Ook daarna is er veel aandacht voor het bijscholen, motiveren en begeleiden van onze medewerkers.

Daarnaast heeft CS 2001 de cursus “training on the job” ontwikkeld, gezamenlijk met haar partner Gelecon. Met als doel de theoretische en praktische kennis van nieuwe medewerkers te waarborgen en te vergroten. Deze “training on the job” wordt voor alle nieuwe medewerkers op locatie verzorgd.