Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor Cleaning Service 2001 B.V. betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vooral de visie waarin medewerkers van CS 2001 en de medewerkers van de opdrachtgevers een milieu/sociaal/economisch karakter uitstralen.

CS 2001 B.V. heeft zich de laatste jaren als doel gesteld dit te verwezenlijken. Wij hebben ons door een onafhankelijke instantie (D3i), hierop laten toetsen. Dit heeft geleid tot het doorlopen van de ISO 26000 richtlijn voor Organisaties.

Hetgeen als 2e schoonmaakbedrijf in Nederland geresulteerd heeft in de M.V.O. verklaring met bijbehorend certificaat.

Bij genoemde evaluatie zijn zowel interne eisen als externe eisen beoordeeld, waaronder de navolgende thema’ s:

  • Communicatie, volledige samenhang van bovenstaande thema’ s
  • Gedragscode CS 2001 ethisch gedrag, respect en aandacht, transparantie e.d.
  • Goed bestuur, systeem van de organisatie met bijhorende besluitvormings processen
  • Klantenbeleid, eerlijk en volledig informeren van de klant, bescherming privacy
  • Ketenbeleid, bevorderen van M.V.O. bij toeleveranciers en afnemers, voorbeeldgedrag
  • Milieubeleid, duurzaam gebruik van grondstoffen, voorkomen van vervuiling
  • Omgevingsbeleid, leveren van bijdrage aan economische en/of sociale ontwikkeling
  • Personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, deskundigheids bevordering, inspraak e.d.
  • Wet- en regelgeving, zoals wet bescherming persoonsgegevens, cao e.d.